De Middelnederlandse preek

Thom Mertens, Patricia Stoop, Christoph Burger (redd.), De Middelnederlandse preek, Hilversum 2009 (Middeleeuwse Studiën en Bronnen CXVI), 219 S.

 

Klappentext:

"De preek is een belangrijk genre in de Middelnederlandse literatuur en kan wat betreft omvang en gevarieerdheid de vergelijking met de middeleeuwse preekliteratuur in andere volkstalen goed doorstaan. Naar verhouding is er echter weinig onderzoek naar verricht. Deze bundel is bedoeld als nadere kennismaking met de Middelnederlandse preek. Het inleidende overzichtartikel bespreekt de Middelnederlandse preek als een religieus tekstgenre dat tot op zekere hoogte aan andere wetten gehoorzaamt dan de (para)liturgische predicatie. Dit omvangrijke artikel geeft tevens een analyse van drie voorbeeldpreken en een begrippenlijst. De verdere bijdragen aan de bundel gaan in op afzonderlijke teksten of bundels en bespreken die vanuit een theologische, cultuurhistorische of literatuurhistorische invalshoek."

 

 

 De Middelnederlandse preek


Mehr lesen

Die theologische Position des älteren Arnobius


Mehr lesen

Johannes von Paltz. Werke I


Mehr lesen

Johannes von Paltz. Werke II


Mehr lesen

Johannes von Paltz. Werke III


Mehr lesen

Aedificatio, Fructus, Utilitas. Johannes Gerson als Professor der Theologie und Kanzler der Universität Paris.


Mehr lesen

Marias Lied in Luthers Deutung. Der Kommentar zum Magnifikat (Lk 1, 46b-55) aus den Jahren 1520/21


Mehr lesen

Tradition und Neubeginn. Martin Luther in seinen frühen Jahren


Mehr lesen

Evangelienharmonien des Mittelalters


Mehr lesen

Luther-Bulletin. Tijdschrift voor Interconfessioneel Lutheronderzoek, jaargang 17


Mehr lesen